Popraw relacje profity wyniki z WinWinBalance®

Zmień życie
na lepsze z WinWinBalance®

WinWinBalance® to innowacyjne narzędzie, które pomoże usprawnić efektywność, komunikację i zaangażowanie Twojego zespołu.

Dowiedz się jak WinWin może Ci pomóc! : )

WinWin może więcej! Poprawimy Twój dzień

Z WinWin Twój dzień będzie lepszy ; )


Dołącz do grona WinWin

WinWin

dla pracowników

WinWin

dla managerów

WinWin

dla HR

WinWin

dla zarządu

WinWin dla pracowników

To narzędzie dla pracowników, w którym w prosty sposób mogą zostać docenieni za zaangażowanie i otrzymać feedback. System służy promocji i nagradzaniu pozytywnych zachowań pracowników.

WinWin dla managerów

To „elektroniczny notes” przełożonegoumożliwiający przyznawanie pracownikom punktów za zaangażowanie i budowanie długookresowej historii pracy pracowników i podejmowanie dobrych decyzji opartych na faktach.

WinWin dla HR

Twarde wskaźniki miękkich zjawisk. System pozwala korelować typy zachowań z wynikami i tworzyć profile kompetencyjne najbardziej efektywnych pracowników. Daje rzetelne podstawy, którzy pracownicy i w jakim stopniu powinni być docenieni.

WinWin dla zarządu

To system utrzymywania zaangażowania pracowników, na wszystkich szczeblach organizacji, umożliwiający śledzenie trendów i przewidywanie przyszłych zdarzeń, warunkujących osiąganie celów.

Jak działa WinWinBalance

wicon-1

Przełożony na smartfonie rejestruje dany moment, podsumowuje dzień/tydzień pracy pracowników, zdarzenia pożądane i niepożądane, inicjatywy.

wicon-2

Informacja w czasie rzeczywistym pojawia się w panelu WWW – “elektronicznym notesie” menedżera, umożliwiającym konstruktywną informację zwrotną.

wicon-3

System generuje dzienne, miesięczne, kwartalne, roczne raporty i analizy dla osób zarządzających i HR.

Kaizen
wicon-4

Raporty stanowią rekomendacje do działań na rzecz poprawy efektywności, do systemu benefitów, systemu premiowego, programów rozwojowych, okresowej oceny pracy (awanse, przeszeregowania)

Kaizen produkcja

"Dzielenie się feedbackiem jest kluczowe w skutecznej współpracy. Ponieważ nie znaleźliśmy do tego przystępnego narzędzia, sami je stworzyliśmy. "

Michał Eryk Południok

Prezes Zarządu | CEO

"WinWinBalance dokonuje rewolucji w zarządzaniu. Życie managerów i pracowników staje się łatwiejsze. Przyszłość jest WinWin!"

Rafał Ohme

Partner

"Analityka danych z WinWinBalance pozwala zidentyfikować skuteczne style zarządzania."

Matthew Gladen

Chief Analytics Officer

WinWin dla pracowników

To narzędzie dla pracowników, w którym w prosty sposób mogą zostać docenieni za zaangażowanie i otrzymać feedback. System służy promocji i nagradzaniu pozytywnych zachowań pracowników.

winwinbalance dla pracowników
winwinbalance dla managerów

WinWin dla managerów

To „elektroniczny notes” przełożonego, umożliwiający przyznawanie pracownikom punktów za zaangażowanie i budowanie długookresowej historii pracy pracowników i podejmowanie dobrych decyzji opartych na faktach.

WinWin dla HR

Twarde wskaźniki miękkich zjawisk. System pozwala korelować typy zachowań z wynikami i tworzyć profile kompetencyjne najbardziej efektywnych pracowników. Daje rzetelne podstawy, którzy pracownicy i w jakim stopniu powinni być docenieni.

WinWin dla HR
winwinbalance dla zarzadu

WinWin dla zarządu

To system utrzymywania zaangażowania pracowników, na wszystkich szczeblach organizacji, umożliwiający śledzenie trendów i przewidywanie przyszłych zdarzeń, warunkujących osiąganie celów.

Co mówią o nas liderzy

Anna Grzymała
Anna GrzymałaHRBP Pekpol
Czytaj więcej
System WinWinBalance pomaga promować kulturę firmową opartą na określonych, zdefiniowanych przez nas zachowaniach. Pozwala dostrzec, odnotować i docenić wszelkie pozytywne zachowania pracowników, jednocześnie dając możliwość korygowania drobnych uchybień. Dzięki WWB pracownicy wiedzą dokładnie czego się od nich oczekuje, co jest pożądane i nagradzane, co wprost wpływa na ich motywację.
Arkadiusz Aszyk
Arkadiusz AszykPrezes Zarządu Mostostal Pomorze S.A.
Czytaj więcej
System WWB wdrożyliśmy pilotażowo najpierw w jednym a następnie we wszystkich oddziałach produkcyjnych Mostostal Pomorze SA aby rejestrować aktywność zawodową naszych pracowników i podwykonawców. Po kilku miesiącach użytkowania systemu obserwujemy poprawę efektywności pracy oraz innych procesów i realizowanych zadań. Zapisy i wskaźniki WWB wykorzystujemy do podejmowania decyzji kadrowych np. awansów, przyznawania nagród lub innych benefitów.
Artur Rumiński
Artur RumińskiSekretarz Powiatu Lubelskiego
Czytaj więcej
System WinWinBalance jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym skutecznie zarządzać personelem. Stosowany mechanizm wartościowania i oceny pracowników przeobraził ich podejście do realizowanych zadań oraz zajmowanej pozycji w zespole, wzmocnił ich efektywność oraz zaangażowanie przez co znacząco wpłynął na poprawę jakości pracy Urzędu. Został zastosowany jako system wsparcia prac menadżerskich, pomagający kadrze zarządzającej prowadzić złożone analizy w zakresie efektywności, kreatywności i zaangażowania podległych kadr. Pozytywnie wpływa na modelowanie postaw pracowniczych w kierunku kształtowania ich dynamicznego i innowacyjnego podejścia do złożonych procesów stosowanych w administracji. Znacząco wpływa na polepszenie wyników prac, satysfakcję klientów i rozwój Urzędu jako organizacji. Wprowadza skuteczne formy komunikacji pomiędzy pracownikami przez co wzmacnia wzajemne zrozumienie i zaufanie.
Edyta Wolak
Edyta WolakManager HR ECKERT AS Spółka z o.o.
Czytaj więcej
Od momentu wdrożenia system WWB jest aktywnie użytkowany w Naszej firmie. Używanie narzędzia pozwala na obserwację i dokonywanie na jej podstawie rejestracji zachowań w ustalonych obszarach na przestrzeni czasu. To co najistotniejsze elektroniczna karta umożliwia wyróżnianie, chwalenie i docenianie, które pozytywnie wpływa na motywację do pracy. Każdy z Nas pragnie mieć świadomość, że to co robimy ma znaczenie i że inni doceniają Nasz wkład. Promowanie kultury doceniania za pomocą narzędzia WWB przynosi zamierzone efekty
Marcin Uszyński
Marcin UszyńskiSekretarz Miasta Stalowej Woli
Czytaj więcej
System WinWinBalance wdrożono w odpowiedzi na potrzebę poprawy funkcjonowania urzędu w zakresie motywacji pracowników, stworzenia bardziej sprawiedliwych i miarodajnych zasad podejmowania decyzji, w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, opierających się na realnym wkładzie pracowników w wynik pracy jednostki. System WinWinBalance pomaga nam dodatkowo krzewić kulturę Continuous feedback, która pozwala wzmacniać wewnętrzną motywację pracowników poprzez systematyczne podsumowywanie ich pracy i dawanie im jasnej informacji zwrotnej na temat ich pracy.
Joanna Sztefko
Joanna SztefkoDyrektor ds. administracji - Wawel
Czytaj więcej
Dzięki aplikacji możemy mierzyć dwa istotne dla nas aspekty: z jednej strony zaangażowanie, czyli wszystkie wyróżniające się pozytywnie zachowania pracownika, z drugiej jego efektywność. Analiza danych z aplikacji daje nam odpowiedź na istotne dla nas pytania, np. w jaki sposób zaangażowanie wpływa na efektywność.
Poprzedni
Następny

Bądź WinWin!

Przetestuj WinWinBalance bezpłatnie przez 30 dni

Nasza baza wiedzy