Polityka Prywatności i Cookies

Postanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie https://winwinbalance.com („Serwis”) i aplikacji mobilnej WinWinBalance („Aplikacja”) jest BRAD Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-052), przy ul. Świętokrzyskiej 18/315, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000344356, NIP 7010213014, REGON 142160831.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@bradconsulting.pl lub pisemnie na adres: ul. ul. Świętokrzyska 18/315, 00-052 Warszawa

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie, głównie za pośrednictwem właściwych formularzy dostępnych w Serwisie i w zakresie z nich wynikającym, w celu:

­  realizacji Twojej prośby o kontakt lub w celu przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

­  marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną (podstawa z 6 ust. 1 lit. f RODO);

­  w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, na wskazany adres mailowy, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywania materiałów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

Posiadasz prawo do:

­          żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

­          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

­          wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

­          przenoszenia danych,

­          wniesienia skargi do organu nadzorczego,

­          cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym w związku z rejestracją w Serwisie, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej WinWinBalance

Przedstawiamy politykę prywatności dla użytkowników aplikacji mobilnej WinWinBalance. Gdy w treści poniżej mówimy „użytkownicy”, mamy na myśli osoby, które zainstalowały aplikację mobilną na urządzeniu mobilnym, w tym naszych klientów lub osoby uprawnione przez naszych klientów. 
Na urządzeniu mobilnym przechowywany jest anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej (tworzony w momencie rejestracji aplikacji mobilnej po stronie WinWinBalance aż do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia mobilnego. Anonimowy identyfikator aplikacji mobilnej oraz informacje udostępniane przez systemy operacyjne urządzenia mobilnego (marka, model, identyfikator sprzętowy urządzenia mobilnego) są wysyłane do Systemu WinWinBalance w momencie aktywacji urządzenia w aplikacji mobilnej oraz w celu weryfikacji autentyczności aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna porozumiewa się z serwerem przy użyciu mechanizmów szyfrujących.

 Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

- danych technicznych urządzenia,

- pamięci wewnętrznej,
- mikrofonu,
- lokalizacji,
- aparatu fotograficznego

-logowania biometrycznego.

 W celu m.in.:
- umożliwienia weryfikacji tożsamości użytkowników
- zapewnia bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,

- wprowadzania danych,

- załączania zdjęć do komentarzy,

- zamiany mowy na tekst,

- dopasowania do potrzeb użytkowników
określonych funkcjonalności,

- dostarczenia powiadomień, 

- doskonalenia Systemu WinWinBalance.

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna zbiera dane osobowe i informacje o aktywności użytkowników, które zostają wykorzystane do świadczenia usług licencyjno-doradczych na podstawie umowy zawartej z klientem, a także do dostosowania treści do potrzeb użytkownika na podstawie udzielonych przez niego zgód. Daną osobową jest informacja, przy pomocy której możemy zidentyfikować naszego użytkownika. Nasza aplikacja mobilna wykorzystuje również mobilne identyfikatory oraz inne informacje zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego Twojego urządzenia, np. dane techniczne lub koordynaty geograficzne. Możesz wyłączyć wykorzystywanie identyfikatorów, a także innych informacji w ustawieniach urządzenia – szczegółowe informacje znajdują się w poniższych instrukcjach producentów: 

- Android

- Apple.

Informacje o Plikach Cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi Google (LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). Google wykorzystuje określone pliki cookie. Dane na temat korzystania z witryny (w tym adres IP), gromadzone dzięki plikom cookies, są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystujemy te dane w celu oceny sposobu korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z witryną. Uzyskane w ten sposób dane przetwarzamy w celu optymalizacji działań marketingowych związanych z naszą ofertą online zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO. Google nigdy nie powiąże Twojego adresu IP z innymi danymi Google.

Informujemy również, że nasza witryna wykorzystuje usługę „anonymizeIp ()” dostępną w Google Analytics, co oznacza, że adresy IP są anonimizowane przed przesłaniem ich na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Bezpośrednie połączenie przetwarzanych danych i użytkownika jest zatem wykluczone. Jedynie w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie w całości przesłany na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam zanonimizowany.

Możesz zrezygnować z udostępniania danych w dowolnym momencie, włączając dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wykorzystywania danych Google w Sieci Partnerskiej Google, które znajdziesz na:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

https://www.google.com/policies/privacy/ads/

Google posiada certyfikat:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat polityki prywatności znajdziesz na:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en