Wybierz plan WWB Basic WWB Pro WWB Enterprise
dla swojej organizacji

WWB Basic

Na dobry początek
od 19
70*
za 1 os. miesięcznie
 • Łatwe przekazywanie Feedbacku
 • Uznanie i docenianie pracowników
 • Monitorowanie standardów
 • System sugestii pracowniczych (Kaizen)
 • Rankingi i podsumowania
 • Dostępny na Android/iOS//PC/Mac

WWB Pro

Dla bardziej wymagających
od 24
90*
za 1 os. miesięcznie
 • Wszystko to co w Basic, plus:
 • Zarządzanie przez cele
 • Wskaźniki KPI
 • Konta dla inspektorów
 • Wzajemny Feedback
 • Self Ewaluacja

WWB Enterprise

Dla potrzebujących personalizacji
0 Wycena indywidualna
 • Wszystko to co w Pro, plus:
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • Zgłaszanie urlopów
 • Matryce Kompetencji
 • Integracja z systemem kadrowym
 • Integracja z systemem produkcyjnym

WWB Basic

Na dobry początek
od 17
70*
za 1 os. miesięcznie
 • Łatwe przekazywanie Feedbacku
 • Uznanie i docenianie pracowników
 • Monitorowanie standardów
 • System sugestii pracowniczych (Kaizen)
 • Rankingi i podsumowania
 • Dostępny na Android/iOS//PC/Mac

WWB Pro

Dla bardziej wymagających
od 22
40*
za 1 os. miesięcznie
 • Wszystko to co w Basic, plus:
 • Zarządzanie przez cele
 • Wskaźniki KPI
 • Konta dla inspektorów
 • Wzajemny Feedback
 • Self Ewaluacja

WWB Enterprise

Dla potrzebujących personalizacji
0 Wycena indywidualna
 • Wszystko to co w Pro, plus:
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • Zgłaszanie urlopów
 • Matryce Kompetencji
 • Integracja z systemem kadrowym
 • Integracja z systemem produkcyjnym

WWB Basic

Na dobry początek
od 15
70*
za 1 os. miesięcznie
 • Łatwe przekazywanie Feedbacku
 • Uznanie i docenianie pracowników
 • Monitorowanie standardów
 • System sugestii pracowniczych (Kaizen)
 • Rankingi i podsumowania
 • Dostępny na Android/iOS//PC/Mac

WWB Pro

Dla bardziej wymagających
od 19
90*
za 1 os. miesięcznie
 • Wszystko to co w Basic, plus:
 • Zarządzanie przez cele
 • Wskaźniki KPI
 • Konta dla inspektorów
 • Wzajemny Feedback
 • Self Ewaluacja

WWB Enterprise

Dla potrzebujących personalizacji
0 Wycena indywidualna
 • Wszystko to co w Pro, plus:
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • Zgłaszanie urlopów
 • Matryce Kompetencji
 • Integracja z systemem kadrowym
 • Integracja z systemem produkcyjnym

Poznaj swoje ROI

WinWinBalance® podnosi efektywność pracy pracowników średnio o 2,62 p.p (%).

4,5 roboczogodziny* na pracownika miesięcznie -> Tyle średnio zyskują nasi klienci dzięki wdrożeniu WinWinBalance.

engagement

*Na podstawie analizy wyników efektywności pracowników produkcji, przeprowadzonej w okresie 12 miesięcy wśród klientów WinWinBalance. W zespołach regularnie korzystających z WinWinBalance wyniki efektywności pracy poprawiły się o 2,62 p.p. (%) w stosunku do zespołów, które nie używały systemu WinWinBalance regularnie. 168h pracy/msc x 2,62 p.p (%) = 4,5 h/msc

Basic

Pro

Enterprise

Moduły podstawowe
Aplikacja mobilna To prosty i intuicyjny elektroniczny “notes” menedżera, z którego można dać pracownikowi punkt feedbacku w łatwy sposób. Do punktów można dołączyć notatkę podyktowaną głosowo, korzystając z funkcji transkrypcji mowy na pismo, lub dodać zdjęcie. Poprzez aplikację również pracownik może zalogować się do swojego profilu i np. zgłosić inicjatywę.
Zaangażowanie (like/dislike) Moduł umożliwiający dawanie pracownikom punktów za zaangażowanie i przekazywanie feedbacku przez przełożonego w czasie rzeczywistym. Wpływa na zwiększenie zaangażowania i poprawę jakości pracy pracowników. 
Profil pracownika Każdy pracownik może mieć możliwość zalogowania się do własnego profilu, w którym może zapoznać się ze swoimi wynikami w czasie rzeczywistym. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.
Rankingi Wyłoń najlepszych pracowników z całej organizacji oraz w poszczególnych działach lub kryteriach (np. najwięcej inicjatyw).
Panel menedżera Dostęp do wszystkich informacji o zespołach, pogłębiona analityka wyników oraz bardziej zaawansowane funkcje (np. zarządzanie struktura pracowników, definiowanie wskaźników itp.) są dostępne poprzez panel menedżera, do którego przełożony może zalogować się z dowolnej przeglądarki internetowej.
Inicjatywy pracownicze System umożliwia rejestrowanie inicjatyw/sugestii pracowniczych (zgodnie z metodyką Kaizen). Inicjatywy mogą być rejestrowane przez przełożonego, ale mogą być też zgłaszane bezpośrednio przez pracownika z poziomu karty pracownika. Występowanie inicjatyw przekłada się na wzrost efektywności.
Prewencja naruszeń Moduł Naruszeń umożliwia monitorowanie przez managerów twardych standardów (BHP, HACCP, Jakość, Bezpieczeństwo Informacji, itp.) i rejestrowanie nawet drobnych naruszeń. Efektem wprowadzenia modułu jest wyraźny spadek tego typu zachowań.
% efektywności Dzienne/tygodniowe określane procentowo podsumowanie stopnia realizacji zadań pracownika.
Udostępnianie dokumentów Udostępniaj dowolne dokumenty w formacie pdf (np. regulaminy, instrukcje stanowiskowe, formularze).
Absencja Menedżer może rejestrować nieobecność pracowników.
Okresowa rozmowa rozwojowa Okresowe (kwartalne/półroczne etc.) zestawienie opisów zachowań pracownika w poszczególnych kryteriach kompetencji dzięki, któremu przeprowadzisz rzetelną rozmowę z pracownikiem na temat jego mocnych stron i możliwości rozwoju oraz utrwalisz uzgodnienia karcie pracownika.
Raporty miesięczne Comiesięczny raport informujący o kondycji organizacji. Tworzony jest on zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych managerów. Dowiesz się z niego o efektywności pracy pracowników, liczbie naruszeń oraz inicjatyw, a także o KPI.
Eksport danych do Excel Wszystkie dane z systemu możesz pobrać do pliku w formacie xls, dzięki czemu możesz je później używać, np w programie Excel.
Dodatkowe moduły
Cele indywidualne Wyznaczaj cele, monitoruj i rozliczaj postęp ich realizacji w czasie rzeczywistym.

-

Wskaźniki (KPI) Rozliczaj na bieżąco indywidualne wskaźniki ilościowe, takie jak: liczba wyprodukowanych sztuk na zmianę, liczba braków, liczba zapakowanych transportów. Możesz definiować również wskaźniki zespołowe lub dotyczące całej organizacji, np. miesięczny tonaż produkcji.

-

Komunikaty Wysyłaj do pracowników komunikaty dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych itp. Możesz wysyłać wiadomości grupowe lub skierowane do pojedynczych osób. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.

-

Benefity Sodexo Doceń najlepszych pracowników motywującymi benefitami. System WinWinBalance jest zintegrowany z jednym z najpopularniejszych na świecie systemem kafeteryjnym Sodexo.

-

Inspektorzy Nadaj swoim inspektorom uprawnienia do monitorowania w całej firmie standardów, za które są odpowiedzialni, np. BHP, Jakość, RODO.

-

Wzajemny feedback Wzmacniaj kulturę współpracy i otwartości i pozwól swoim pracownikom na przekazywanie wzajemnego feedbacku.

-

Selfewaluacja Doceń się za sukcesy i odnotuj sytuacje do poprawy, aby lepiej śledzić swoje postępy i ich przełożenie na wyniki. Możesz również w ten sposób sygnalizować je swojemu przełożonemu.

-

Matryce kompetencji Połącz wiedzę o zachowaniach pracownika z matrycą kompetencji by lepiej zarządzać jego umiejętnościami i rozwojem.

-

-

Zgłaszanie urlopów Moduł umożliwiający zgłaszanie urlopów przez pracowników, za pomocą systemu WinWinBalance.

-

-

Zlecenia produkcyjne Moduł pozwalający powiązać pracownika z wynikiem każdego zlecenia, które realizuje oraz zaprezentować go na karcie pracownika i w raportach efektywności zleceń.

-

-

Zamykanie miesiąca W oparciu o przyjęty przez firmę algorytm miesięcznych rozliczeń, system WinWinBalance może zintegrować dane również z innych źródeł, np. systemów rozliczenia produkcji klasy ERP i na ich podstawie, w oparciu o przyjęte w firmie zasady, wyliczyć wysokość składników wynagrodzenia (premie) dla poszczególnych pracowników.

-

-

Integracja z sys. Kadrowym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami kadrowymi, np. Enova, Teta. Dzięki temu informację o zatrudnieniach, zwolnieniach, przeszeregowaniach, nieobecnościach, czy urlopach zaktualizują się automatycznie.

-

-

Integracja z sys. Produkcyjnym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami produkcyjnymi (ERP). Dzięki temu informacje o twardych wskaźnikach pracy pracowników, takich jak: wydajność, OEE, itp. będą zaciągane do kart pracowników w czasie rzeczywistym.

-

-

Moduł AI

Inteligentny Asystent

Osiągnij doskonałość zarządzania dzięki predykcjom AI, które podpowiedzą Ci jak
osiągnąć wyższą efektywność, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć satysfakcję
pracowników (po upływie około 12 miesięcy budowania bazy danych, do zasilenia
modeli predykcyjnych).

-

-

Moduły podstawowe
Aplikacja mobilna To prosty i intuicyjny elektroniczny “notes” menedżera, z którego można dać pracownikowi punkt feedbacku w łatwy sposób. Do punktów można dołączyć notatkę podyktowaną głosowo, korzystając z funkcji transkrypcji mowy na pismo, lub dodać zdjęcie. Poprzez aplikację również pracownik może zalogować się do swojego profilu i np. zgłosić inicjatywę.
Zaangażowanie (like/dislike) Moduł umożliwiający dawanie pracownikom punktów za zaangażowanie i przekazywanie feedbacku przez przełożonego w czasie rzeczywistym. Wpływa na zwiększenie zaangażowania i poprawę jakości pracy pracowników. 
Profil pracownika Każdy pracownik może mieć możliwość zalogowania się do własnego profilu, w którym może zapoznać się ze swoimi wynikami w czasie rzeczywistym. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.
Rankingi Wyłoń najlepszych pracowników z całej organizacji oraz w poszczególnych działach lub kryteriach (np. najwięcej inicjatyw).
Panel menedżera Dostęp do wszystkich informacji o zespołach, pogłębiona analityka wyników oraz bardziej zaawansowane funkcje (np. zarządzanie struktura pracowników, definiowanie wskaźników itp.) są dostępne poprzez panel menedżera, do którego przełożony może zalogować się z dowolnej przeglądarki internetowej.
Inicjatywy pracownicze System umożliwia rejestrowanie inicjatyw/sugestii pracowniczych (zgodnie z metodyką Kaizen). Inicjatywy mogą być rejestrowane przez przełożonego, ale mogą być też zgłaszane bezpośrednio przez pracownika z poziomu karty pracownika. Występowanie inicjatyw przekłada się na wzrost efektywności.
Prewencja naruszeń Moduł Naruszeń umożliwia monitorowanie przez managerów twardych standardów (BHP, HACCP, Jakość, Bezpieczeństwo Informacji, itp.) i rejestrowanie nawet drobnych naruszeń. Efektem wprowadzenia modułu jest wyraźny spadek tego typu zachowań.
% efektywności Dzienne/tygodniowe określane procentowo podsumowanie stopnia realizacji zadań pracownika.
Udostępnianie dokumentów Udostępniaj dowolne dokumenty w formacie pdf (np. regulaminy, instrukcje stanowiskowe, formularze).
Absencja Menedżer może rejestrować nieobecność pracowników.
Okresowa rozmowa rozwojowa Okresowe (kwartalne/półroczne etc.) zestawienie opisów zachowań pracownika w poszczególnych kryteriach kompetencji dzięki, któremu przeprowadzisz rzetelną rozmowę z pracownikiem na temat jego mocnych stron i możliwości rozwoju oraz utrwalisz uzgodnienia karcie pracownika.
Raporty miesięczne Comiesięczny raport informujący o kondycji organizacji. Tworzony jest on zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych managerów. Dowiesz się z niego o efektywności pracy pracowników, liczbie naruszeń oraz inicjatyw, a także o KPI.
Eksport danych do Excel Wszystkie dane z systemu możesz pobrać do pliku w formacie xls, dzięki czemu możesz je później używać, np w programie Excel.
Dodatkowe moduły
Cele indywidualne Wyznaczaj cele, monitoruj i rozliczaj postęp ich realizacji w czasie rzeczywistym.

-

Wskaźniki (KPI) Rozliczaj na bieżąco indywidualne wskaźniki ilościowe, takie jak: liczba wyprodukowanych sztuk na zmianę, liczba braków, liczba zapakowanych transportów. Możesz definiować również wskaźniki zespołowe lub dotyczące całej organizacji, np. miesięczny tonaż produkcji.

-

Komunikaty Wysyłaj do pracowników komunikaty dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych itp. Możesz wysyłać wiadomości grupowe lub skierowane do pojedynczych osób. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.

-

Benefity Sodexo Doceń najlepszych pracowników motywującymi benefitami. System WinWinBalance jest zintegrowany z jednym z najpopularniejszych na świecie systemem kafeteryjnym Sodexo.

-

Inspektorzy Nadaj swoim inspektorom uprawnienia do monitorowania w całej firmie standardów, za które są odpowiedzialni, np. BHP, Jakość, RODO.

-

Wzajemny feedback Wzmacniaj kulturę współpracy i otwartości i pozwól swoim pracownikom na przekazywanie wzajemnego feedbacku.

-

Selfewaluacja Doceń się za sukcesy i odnotuj sytuacje do poprawy, aby lepiej śledzić swoje postępy i ich przełożenie na wyniki. Możesz również w ten sposób sygnalizować je swojemu przełożonemu.

-

Matryce kompetencji Połącz wiedzę o zachowaniach pracownika z matrycą kompetencji by lepiej zarządzać jego umiejętnościami i rozwojem.

-

Zgłaszanie urlopów Moduł umożliwiający zgłaszanie urlopów przez pracowników, za pomocą systemu WinWinBalance.

-

Zlecenia produkcyjne Moduł pozwalający powiązać pracownika z wynikiem każdego zlecenia, które realizuje oraz zaprezentować go na karcie pracownika i w raportach efektywności zleceń.

-

Zamykanie miesiąca W oparciu o przyjęty przez firmę algorytm miesięcznych rozliczeń, system WinWinBalance może zintegrować dane również z innych źródeł, np. systemów rozliczenia produkcji klasy ERP i na ich podstawie, w oparciu o przyjęte w firmie zasady, wyliczyć wysokość składników wynagrodzenia (premie) dla poszczególnych pracowników.

-

Integracja z sys. Kadrowym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami kadrowymi, np. Enova, Teta. Dzięki temu informację o zatrudnieniach, zwolnieniach, przeszeregowaniach, nieobecnościach, czy urlopach zaktualizują się automatycznie.

-

Integracja z sys. Produkcyjnym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami produkcyjnymi (ERP). Dzięki temu informacje o twardych wskaźnikach pracy pracowników, takich jak: wydajność, OEE, itp. będą zaciągane do kart pracowników w czasie rzeczywistym.

-

Moduł AI
Inteligentny Asystent Osiągnij doskonałość zarządzania dzięki predykcją AI, które podpowiedzą Ci jak osiągnąć wyższą efektywność, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć satysfakcję pracowników (po upływie około 12 miesięcy budowania bazy danych, do zasilenia modeli predykcyjnych).

-

FAQ

Od momentu rejestracji w systemie masz 30 dni na przetestowanie pełnej wersji Basic.

W tym czasie dostęp do WinWinBalance jest bezpłatny i nielimitowany – możesz dodać tylu pracowników ilu zechcesz.

Skontaktuj się z naszym Helpdeskiem. Możesz to zrobić przez formularz na stronie lub telefonicznie, dzwoniąc na nr. tel. (+48) 605 043 266

Nie, dostęp do wersji próbnej jest darmowy przez 30 dni, po tym czasie skontaktujemy się w celu zawarcia transakcji.

Czas wdrożenia zależy od wybranej wersji WinWinBalance. Wersja Basic działa w modelu Saas, więc dostęp do systemu i materiałów szkoleniowych otrzymujesz od razu po założeniu konta.

W wersji PRO, w zależności od Twoich potrzeb i liczby pracowników do przeszkolenia, czas wdrożenia wynosi ok. 4 tygodni, w wersji Enterprise czas wdrożenia jest uzgadniany indywidualnie.

Chcesz przetestować bezpłatnie?

Pobierz wersję demo i przez 30 dni testuj jak aplikacja WinWinBalance® działa w praktyce.

WWB Basic

Na dobry początek

od

19

70*

-15% przy zakupie na 12 miesięcy

*Cena do 500 osób

WWB Basic

Na dobry początek
od 15
70*
za 1 os. miesięcznie