Wybierz plan WWB Basic WWB Pro WWB Enterprise
dla swojej organizacji

WWB Basic

Na dobry początek
od 15
70*
za 1 os. miesięcznie
 • Łatwe przekazywanie Feedbacku
 • Uznanie i docenianie pracowników
 • Monitorowanie standardów
 • System sugestii pracowniczych (Kaizen)
 • Rankingi i podsumowania
 • Dostępny na Android/iOS//PC/Mac

WWB Pro

Dla bardziej wymagających
od 19
90*
za 1 os. miesięcznie
 • Wszystko to co w Basic, plus:
 • Zarządzanie przez cele
 • Wskaźniki KPI
 • Konta dla inspektorów
 • Wzajemny Feedback
 • Self Ewaluacja

WWB Enterprise

Dla potrzebujących personalizacji
0 Wycena indywidualna
 • Wszystko to co w Pro, plus:
 • Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi
 • Zgłaszanie urlopów
 • Matryce Kompetencji
 • Integracja z systemem kadrowym
 • Integracja z systemem produkcyjnym

WWB Basic

19,70 PLN

WWB Pro

24,90 PLN

WWB Enterprise

wycena indywidualna

WWB Basic

17,70 PLN

WWB Pro

22,40 PLN

WWB Enterprise

wycena indywidualna

WWB Basic

15,70 PLN

WWB Pro

19,90 PLN

WWB Enterprise

wycena indywidualna

Moduły podstawowe
Aplikacja mobilna To prosty i intuicyjny elektroniczny “notes” menedżera, z którego można dać pracownikowi punkt feedbacku w łatwy sposób. Do punktów można dołączyć notatkę podyktowaną głosowo, korzystając z funkcji transkrypcji mowy na pismo, lub dodać zdjęcie. Poprzez aplikację również pracownik może zalogować się do swojego profilu i np. zgłosić inicjatywę.
Zaangażowanie (like/dislike) Moduł umożliwiający dawanie pracownikom punktów za zaangażowanie i przekazywanie feedbacku przez przełożonego w czasie rzeczywistym. Wpływa na zwiększenie zaangażowania i poprawę jakości pracy pracowników.  
Profil pracownika Każdy pracownik może mieć możliwość zalogowania się do własnego profilu, w którym może zapoznać się ze swoimi wynikami w czasie rzeczywistym. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.
Rankingi Wyłoń najlepszych pracowników z całej organizacji oraz w poszczególnych działach lub kryteriach (np. najwięcej inicjatyw).
Panel menedżera Dostęp do wszystkich informacji o zespołach, pogłębiona analityka wyników oraz bardziej zaawansowane funkcje (np. zarządzanie struktura pracowników, definiowanie wskaźników itp.) są dostępne poprzez panel menedżera, do którego przełożony może zalogować się z dowolnej przeglądarki internetowej.
Inicjatywy pracownicze System umożliwia rejestrowanie inicjatyw/sugestii pracowniczych (zgodnie z metodyką Kaizen). Inicjatywy mogą być rejestrowane przez przełożonego, ale mogą być też zgłaszane bezpośrednio przez pracownika z poziomu karty pracownika. Występowanie inicjatyw przekłada się na wzrost efektywności.
Prewencja naruszeń Moduł Naruszeń umożliwia monitorowanie przez managerów twardych standardów (BHP, HACCP, Jakość, Bezpieczeństwo Informacji, itp.) i rejestrowanie nawet drobnych naruszeń. Efektem wprowadzenia modułu jest wyraźny spadek tego typu zachowań.
% efektywności Dzienne/tygodniowe określane procentowo podsumowanie stopnia realizacji zadań pracownika.
Udostępnianie dokumentów Udostępniaj dowolne dokumenty w formacie pdf (np. regulaminy, instrukcje stanowiskowe, formularze).
Absencja Menedżer może rejestrować nieobecność pracowników.
Okresowa rozmowa rozwojowa Okresowe (kwartalne/półroczne etc.) zestawienie opisów zachowań pracownika w poszczególnych kryteriach kompetencji dzięki, któremu przeprowadzisz rzetelną rozmowę z pracownikiem na temat jego mocnych stron i możliwości rozwoju oraz utrwalisz uzgodnienia karcie pracownika.
Raporty miesięczne Comiesięczny raport informujący o kondycji organizacji. Tworzony jest on zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych managerów. Dowiesz się z niego o efektywności pracy pracowników, liczbie naruszeń oraz inicjatyw, a także o KPI.
Eksport danych do Excel Wszystkie dane z systemu możesz pobrać do pliku w formacie xls, dzięki czemu możesz je później używać, np w programie Excel.
Dodatkowe moduły
Cele indywidualne Wyznaczaj cele, monitoruj i rozliczaj postęp ich realizacji w czasie rzeczywistym.

-

Wskaźniki (KPI) Rozliczaj na bieżąco indywidualne wskaźniki ilościowe, takie jak: liczba wyprodukowanych sztuk na zmianę, liczba braków, liczba zapakowanych transportów. Możesz definiować również wskaźniki zespołowe lub dotyczące całej organizacji, np. miesięczny tonaż produkcji.

-

Komunikaty Wysyłaj do pracowników komunikaty dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych itp. Możesz wysyłać wiadomości grupowe lub skierowane do pojedynczych osób. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.

-

Benefity Sodexo Doceń najlepszych pracowników motywującymi benefitami. System WinWinBalance jest zintegrowany z jednym z najpopularniejszych na świecie systemem kafeteryjnym Sodexo.

-

Inspektorzy Nadaj swoim inspektorom uprawnienia do monitorowania w całej firmie standardów, za które są odpowiedzialni, np. BHP, Jakość, RODO.

-

Wzajemny feedback Wzmacniaj kulturę współpracy i otwartości i pozwól swoim pracownikom na przekazywanie wzajemnego feedbacku.

-

Selfewaluacja Doceń się za sukcesy i odnotuj sytuacje do poprawy, aby lepiej śledzić swoje postępy i ich przełożenie na wyniki. Możesz również w ten sposób sygnalizować je swojemu przełożonemu.

-

Matryce kompetencji Połącz wiedzę o zachowaniach pracownika z matrycą kompetencji by lepiej zarządzać jego umiejętnościami i rozwojem.

-

-

Zgłaszanie urlopów Moduł umożliwiający zgłaszanie urlopów przez pracowników, za pomocą systemu WinWinBalance.

-

-

Zlecenia produkcyjne Moduł pozwalający powiązać pracownika z wynikiem każdego zlecenia, które realizuje oraz zaprezentować go na karcie pracownika i w raportach efektywności zleceń.

-

-

Zamykanie miesiąca W oparciu o przyjęty przez firmę algorytm miesięcznych rozliczeń, system WinWinBalance może zintegrować dane również z innych źródeł, np. systemów rozliczenia produkcji klasy ERP i na ich podstawie, w oparciu o przyjęte w firmie zasady, wyliczyć wysokość składników wynagrodzenia (premie) dla poszczególnych pracowników.

-

-

Integracja z sys. Kadrowym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami kadrowymi, np. Enova, Teta. Dzięki temu informację o zatrudnieniach, zwolnieniach, przeszeregowaniach, nieobecnościach, czy urlopach zaktualizują się automatycznie.

-

-

Integracja z sys. Produkcyjnym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami produkcyjnymi (ERP). Dzięki temu informacje o twardych wskaźnikach pracy pracowników, takich jak: wydajność, OEE, itp. będą zaciągane do kart pracowników w czasie rzeczywistym.

-

-

Moduł AI
Inteligentny Asystent Osiągnij doskonałość zarządzania dzięki predykcją AI, które podpowiedzą Ci jak osiągnąć wyższą efektywność, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć satysfakcję pracowników (po upływie około 12 miesięcy budowania bazy danych, do zasilenia modeli predykcyjnych).

-

-

Moduły podstawowe
Aplikacja mobilna To prosty i intuicyjny elektroniczny “notes” menedżera, z którego można dać pracownikowi punkt feedbacku w łatwy sposób. Do punktów można dołączyć notatkę podyktowaną głosowo, korzystając z funkcji transkrypcji mowy na pismo, lub dodać zdjęcie. Poprzez aplikację również pracownik może zalogować się do swojego profilu i np. zgłosić inicjatywę.
Zaangażowanie (like/dislike) Moduł umożliwiający dawanie pracownikom punktów za zaangażowanie i przekazywanie feedbacku przez przełożonego w czasie rzeczywistym. Wpływa na zwiększenie zaangażowania i poprawę jakości pracy pracowników.  
Profil pracownika Każdy pracownik może mieć możliwość zalogowania się do własnego profilu, w którym może zapoznać się ze swoimi wynikami w czasie rzeczywistym. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.
Rankingi Wyłoń najlepszych pracowników z całej organizacji oraz w poszczególnych działach lub kryteriach (np. najwięcej inicjatyw).
Panel menedżera Dostęp do wszystkich informacji o zespołach, pogłębiona analityka wyników oraz bardziej zaawansowane funkcje (np. zarządzanie struktura pracowników, definiowanie wskaźników itp.) są dostępne poprzez panel menedżera, do którego przełożony może zalogować się z dowolnej przeglądarki internetowej.
Inicjatywy pracownicze System umożliwia rejestrowanie inicjatyw/sugestii pracowniczych (zgodnie z metodyką Kaizen). Inicjatywy mogą być rejestrowane przez przełożonego, ale mogą być też zgłaszane bezpośrednio przez pracownika z poziomu karty pracownika. Występowanie inicjatyw przekłada się na wzrost efektywności.
Prewencja naruszeń Moduł Naruszeń umożliwia monitorowanie przez managerów twardych standardów (BHP, HACCP, Jakość, Bezpieczeństwo Informacji, itp.) i rejestrowanie nawet drobnych naruszeń. Efektem wprowadzenia modułu jest wyraźny spadek tego typu zachowań.
% efektywności Dzienne/tygodniowe określane procentowo podsumowanie stopnia realizacji zadań pracownika.
Udostępnianie dokumentów Udostępniaj dowolne dokumenty w formacie pdf (np. regulaminy, instrukcje stanowiskowe, formularze).
Absencja Menedżer może rejestrować nieobecność pracowników.
Okresowa rozmowa rozwojowa Okresowe (kwartalne/półroczne etc.) zestawienie opisów zachowań pracownika w poszczególnych kryteriach kompetencji dzięki, któremu przeprowadzisz rzetelną rozmowę z pracownikiem na temat jego mocnych stron i możliwości rozwoju oraz utrwalisz uzgodnienia karcie pracownika.
Raporty miesięczne Comiesięczny raport informujący o kondycji organizacji. Tworzony jest on zarówno dla całej firmy, jak i dla poszczególnych managerów. Dowiesz się z niego o efektywności pracy pracowników, liczbie naruszeń oraz inicjatyw, a także o KPI.
Eksport danych do Excel Wszystkie dane z systemu możesz pobrać do pliku w formacie xls, dzięki czemu możesz je później używać, np w programie Excel.
Dodatkowe moduły
Cele indywidualne Wyznaczaj cele, monitoruj i rozliczaj postęp ich realizacji w czasie rzeczywistym.

-

Wskaźniki (KPI) Rozliczaj na bieżąco indywidualne wskaźniki ilościowe, takie jak: liczba wyprodukowanych sztuk na zmianę, liczba braków, liczba zapakowanych transportów. Możesz definiować również wskaźniki zespołowe lub dotyczące całej organizacji, np. miesięczny tonaż produkcji.

-

Komunikaty Wysyłaj do pracowników komunikaty dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych itp. Możesz wysyłać wiadomości grupowe lub skierowane do pojedynczych osób. Opcja dostępna również dla pracowników nieposiadających maila służbowego.

-

Benefity Sodexo Doceń najlepszych pracowników motywującymi benefitami. System WinWinBalance jest zintegrowany z jednym z najpopularniejszych na świecie systemem kafeteryjnym Sodexo.

-

Inspektorzy Nadaj swoim inspektorom uprawnienia do monitorowania w całej firmie standardów, za które są odpowiedzialni, np. BHP, Jakość, RODO.

-

Wzajemny feedback Wzmacniaj kulturę współpracy i otwartości i pozwól swoim pracownikom na przekazywanie wzajemnego feedbacku.

-

Selfewaluacja Doceń się za sukcesy i odnotuj sytuacje do poprawy, aby lepiej śledzić swoje postępy i ich przełożenie na wyniki. Możesz również w ten sposób sygnalizować je swojemu przełożonemu.

-

Matryce kompetencji Połącz wiedzę o zachowaniach pracownika z matrycą kompetencji by lepiej zarządzać jego umiejętnościami i rozwojem.

-

Zgłaszanie urlopów Moduł umożliwiający zgłaszanie urlopów przez pracowników, za pomocą systemu WinWinBalance.

-

Zlecenia produkcyjne Moduł pozwalający powiązać pracownika z wynikiem każdego zlecenia, które realizuje oraz zaprezentować go na karcie pracownika i w raportach efektywności zleceń.

-

Zamykanie miesiąca W oparciu o przyjęty przez firmę algorytm miesięcznych rozliczeń, system WinWinBalance może zintegrować dane również z innych źródeł, np. systemów rozliczenia produkcji klasy ERP i na ich podstawie, w oparciu o przyjęte w firmie zasady, wyliczyć wysokość składników wynagrodzenia (premie) dla poszczególnych pracowników.

-

Integracja z sys. Kadrowym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami kadrowymi, np. Enova, Teta. Dzięki temu informację o zatrudnieniach, zwolnieniach, przeszeregowaniach, nieobecnościach, czy urlopach zaktualizują się automatycznie.

-

Integracja z sys. Produkcyjnym Możliwość integracji systemu WinWinBalance z systemami produkcyjnymi (ERP). Dzięki temu informacje o twardych wskaźnikach pracy pracowników, takich jak: wydajność, OEE, itp. będą zaciągane do kart pracowników w czasie rzeczywistym.

-

Moduł AI
Inteligentny Asystent Osiągnij doskonałość zarządzania dzięki predykcją AI, które podpowiedzą Ci jak osiągnąć wyższą efektywność, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć satysfakcję pracowników (po upływie około 12 miesięcy budowania bazy danych, do zasilenia modeli predykcyjnych).

-

FAQ

Od momentu rejestracji w systemie masz 30 dni na przetestowanie pełnej wersji Basic.

W tym czasie dostęp do WinWinBalance jest bezpłatny i nielimitowany – możesz dodać tylu pracowników ilu zechcesz.

Skontaktuj się z naszym Helpdeskiem. Możesz to zrobić przez formularz na stronie lub telefonicznie, dzwoniąc na nr. tel. (+48) 605 043 266

Nie, dostęp do wersji próbnej jest darmowy przez 30 dni, po tym czasie skontaktujemy się w celu zawarcia transakcji.

Czas wdrożenia zależy od wybranej wersji WinWinBalance. Wersja Basic działa w modelu Saas, więc dostęp do systemu i materiałów szkoleniowych otrzymujesz od razu po założeniu konta.

W wersji PRO, w zależności od Twoich potrzeb i liczby pracowników do przeszkolenia, czas wdrożenia wynosi ok. 4 tygodni, w wersji Enterprise czas wdrożenia jest uzgadniany indywidualnie.

Chcesz przetestować bezpłatnie?

Pobierz wersję demo i przez 30 dni testuj jak aplikacja WinWinBalance® działa w praktyce.