O nas

Jesteśmy zespołem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, dzięki któremu wiemy jak ważna jest informacja zwrotna, budowanie zaangażowania i skuteczne motywowanie pracowników.

Postanowiliśmy, że stworzymy narzędzie, które umożliwi wzrost efektywności pracowników poprzez poprawę kultury pracy, a także pozwoli wyróżnić najbardziej zaangażowanych i efektywnych pracowników na podstawie wymiernych wskaźników.

inicjatywy pracownicze dla producji

Wizja WinWin

Jakiego świata chcemy? Sprawiedliwe stosunki pracy w oparciu o indywidualne wyniki oraz adekwatny do wkładu udział w zyskach.

Misja WinWin

Wdrażamy mechanizmy indywidualnego i podmiotowego traktowania każdego pracownika, aby w oparciu o zasadę win-win, był partnerem dla pracodawcy, w dążeniu do wspólnych zysków.

Wartości WinWin

Orientacja na wynik

Satysfakcja z pracy

Bezpieczeństwo

Sprawiedliwość

Nasz Zespół

Michał Eryk Południok

Prezes Zarządu
Psycholog, prawnik oraz absolwent rachunkowości zarządczej i controllingu w Szkole Głównej Handlowej. Propagator psychologii humanistycznej w zarządzaniu i promotor continuous feedback. Jako project manager i konsultant zajmuje się wdrażaniem systemów motywacyjnych, rozwojem kompetencji oraz optymalizacją procesów z wykorzystaniem nowych technologii.

Kamil Dudek

Wiceprezes Zarządu
Matematyk, programista oraz architekt zaawansowanych systemów informatycznych. Jest autorem i współautorem modeli oprogramowania dla wielu rozwiązań w dziedzinie Business Intelligence, w tym algorytmów z zakresu neuropsychologii. Wieloletnie doświadczenie w branży nowych technologii oraz umiejętność zrozumienia potrzeb klienta biznesowego pozwalają mu tworzyć optymalne i wydajne rozwiązania informatyczne.

Adam Cichocki

Partner
Doradca i praktyk specjalizujący się w długoterminowych programach wzrostu wartości kapitału ludzkiego. Zajmował wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej oraz biznesie. W okresie 20 letniej pracy doradczej zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych wspomagających procesy transformacji kulturowej wielu prestiżowych firm w Polsce i na Ukrainie. Country Manager Hay Group Ukraina i wieloletni prezes Brad Consulting.

Marek tarnowski

Prokurent, Founder
Praktyk biznesu i innowacji. Pisuje na temat zarządzania. Był wiceprezesem Hortex Holding (1995-99), prezesem Strauss-Elite na Polskę, kraje bałtyckie i Ukrainę (1999-2001), prezesem i CEO Grupy Mokate (2001-2016). Obecnie proukrent BradConsulting. Autor bądź współautor wielu patentów i nowatorskich projektów. Absolwent Wydz. Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz IMD Lozanna.

Katarzyna Czernyszew-Siedlecka

Ekspert
Ekspert ds. marketingu i komunikacji. Zdobywała doświadczenie jako Kierownik ds. Kanałów i Partnerów Detalicznych dla Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft (2012-2016) oraz Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji MarCom dla Europy Środkowej i Wschodniej w Sony Electronics (2000-2012). Ewangelista marketingu opartego na danych. Weteran zarządzania zmianami. Bardzo doświadczona w elastycznym środowisku matrycowym. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu MBA SWPS-Woodbury University of Utah.

Matthew Gladden

Partner
Jeden z najciekawszych przedstawicieli młodego pokolenia amerykańskich intelektualistów. Autor książki ``Posthuman Management``, która powoli staje się bestsellerem na rynku międzynarodowym. Większość doświadczenia zawodowego zdobył i zdobywa w USA, gdzie pracował jako CFO, CHRO i wicedyrektor centrum badawczego w Georgetown University.

Rafał Ohme

Partner
Światowy pionier w obszarze neuronauki stosowanej. Założyciel dwóch firm NEUROHM (prowadzi badania emocji i zaangażowania) oraz DIGITAL EMOTIONS (tworzy aplikacje angażujące do poznania siebie i rozwijania swoich talentów). Prof. Ohme inspiruje menedżerów i liderów biznesu na całym świecie. Występował w 46 krajach na 5 kontynentach. Jest autorem bestsellera popularno-naukowego Emo Sapiens. Harmonia emocji i rozumu oraz poradnika Spa dla umysłu.

Mariusz Chrzanowski

Sales Manager
Doświadczony Sales i Product Manager. Od początków swojej kariery związany jest z sprzedażą i wdrożeniami systemów IT w branży produkcyjnej.

Kamil Dudek

Head of IT

Marek Tarnowski

Prokurent, Founder

Michał Michalski

Konsultant / Opiekun klienta

Izabela Sadowska-Nowak

Kierownik ds. administracyjnych

Dorota Mejri

Ekspert / Trener

Diana Lapshynska

Wsparcie IT/ Helpdesk

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera!