Czym jest Lean oraz jak wdrożyć go w firmie? 10 zasad Lean i Lean Manufacturing.

Lean Production Factory

W ostatnich latach zasady Lean Management oraz Lean Maunfacturing stały się bardzo popularne. Filozofia Lean opiera się na efektywnym zarządzaniu zasobami organizacji, zwłaszcza procesami produkcyjnymi.

Lean

Czym jest Lean Manufacturing?

Termin „lean manufacturing” odnosi się do wprowadzania zmian w organizacji procesów produkcyjnych, wspieranych przez filozofię, której celem jest minimalizowanie marnotrawstwa i poprawa efektywności. Początki tego konceptu można doszukać się w japońskim producencie samochodów, Toyocie, i ich metodyce produkcyjnej, skupiającej się na kaizen.

Lean Produkcja to filozofia zarządzania, która systematycznie eliminuje marnotrawstwo z procesów produkcyjnych przy użyciu zestawu synergicznych praktyk. Lean Produkcja to zbiór koncepcji, zasad, metod, procedur i narzędzi, które służą poprawie przepływów produkcyjnych bez dodatkowych wymagań dotyczących zasobów.

10 Zasad Filozofii Lean:

 1. Nowe problemy oznaczają nowe możliwości wzrostu.
 2. Wszystkie pomysły mają taką samą wartość.
 3. Nie ma słowa „nie”. Wszystko jest możliwe.
 4. Ciągle poprawiaj błędy.
 5. Doskonalenie nie ma końca.
 6. Rozważaj tylko rozwiązania, które można wdrożyć.
 7. Bądź otwarty na nowe pomysły.
 8. Zadawaj pytanie „Dlaczego?” pięć razy w celu dotarcia do głównego powodu problemu.
 9. Wybieraj proste rozwiązania zamiast dążyć do doskonałości.
 10. Używaj pomysłowości zamiast pieniędzy.

Filozofia Lean Produkcji jest głęboko zakorzeniona w przekonaniu, że poprzez eliminację marnotrawstwa firmy mogą zwiększyć swoją produktywność. Eliminacja marnotrawstwa odnosi się do dowolnej działalności lub procesu, który nie dodaje wartości produktowi lub usłudze, a jedynie generuje dodatkowe koszty dla firmy. Dlatego Lean skupia się na identyfikacji tych działań i systematycznym ich redukowaniu w procesie produkcyjnym.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera!

Systematyczne podejście Lean do produkcji ma wiele korzyści, w tym poprawę efektywności w ramach procesów organizacyjnych, co prowadzi do zwiększenia poziomu produktywności i zmniejszenia kosztów operacyjnych. Ponadto, filozofia Lean umożliwia zespołom zarządzającym uzyskanie wartościowych danych niezbędnych do podejmowania decyzji.

Lean w firmie produkcyjnej

Jak wdrożyć Lean w firmie produkcyjnej?

Omówiliśmy już cele i zasady związane z zarządzaniem Lean. Teraz zbadajmy, w jaki sposób te koncepcje są powszechnie wprowadzane w praktykę. Wdrożenie zazwyczaj przebiega według ustalonego podejścia i obejmuje następujące kluczowe elementy:

 1. Powołanie dedykowanej osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wdrażaniem praktyk Lean, takich jak zarządzanie Lean lub produkcja Lean. Ta osoba odpowiada za odpowiednie szkolenie pracowników w zakresie metodologii Lean.
 2. Wprowadzenie strukturalnego systemu zgłaszania sugestii dotyczących poprawy, które mogą być przedstawiane zarówno na papierze, jak i w formie elektronicznej. Pracownicy mogą składać swoje pomysły do dedykowanego pudełka na pomysły Lean lub bezpośrednio za pomocą WinWinBalance, do osoby odpowiedzialnej za wdrażanie praktyk Lean.
 3. Proces podejmowania decyzji w celu oceny i ustalenia akceptacji lub odrzucenia proponowanych zmian. Decyzja może dotyczyć osoby odpowiedzialnej za wdrożenie Lean, innych pracowników lub przełożonego osoby składającej propozycję, w zależności od charakteru proponowanej poprawki.
 4. Wdrażanie zaakceptowanych zmian na podstawie zatwierdzonych propozycji. Po zaakceptowaniu pomysłu podejmowane są niezbędne kroki, aby wprowadzić sugerowaną poprawkę w życie.
 5. Komunikowanie informacji dotyczących zaakceptowanych propozycji oraz rozpoznawanie i nagradzanie osób za ich wybitny wkład w wdrażanie praktyk Lean. Służy to jako motywacja i zachęca do kultury ciągłego doskonalenia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera!

System Sugestii Pracowników Lean – tutaj z pomocą przychodzi WinWinBalance.

System sugestii pracowniczych koncentruje się na gromadzeniu pomysłów i sugestii od pracowników zaangażowanych w procesy produkcyjne. W tym celu umieszcza się widoczne i łatwo dostępne pudełko na pomysły Lean w prominentnym miejscu lub wdraża system WinWinBalance. Pracownicy mogą wypełniać formularze z sugestiami dotyczącymi poprawy i składać je za pomocą aplikacji. Choć ta metoda jest stosunkowo prosta do wdrożenia, wymaga przeszkolenia wszystkich pracowników z obsługi aplikacji.

Lean produkcja

System WinWinBalance posiada moduł umożliwiający zgłaszanie inicjatyw pracowniczych, przechowywanie ich oraz zapewnia bieżący wgląd w status ich realizacji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu Continous Feedback stanowi realne narzędzie służące do poprawy efektywności i zwiększania zaangażowania pracowników.

Rozwijanie kultury, która zachęca i wspiera ciągłe doskonalenie, jest kluczowym czynnikiem w utrzymaniu wcześniej wspomnianych praktyk Lean, w tym zarządzania Lean, produkcji Lean, aplikacji Lean, zasad Lean i systemów Lean.

System Kaizen Aplikacja

Jak wygląda wdrożenie filozofii Lean na przykładzie życia codziennego?

Jeśli chcesz zacząć biegać, zacznij od 5 minut dziennie. Po tygodniu dodaj kolejne 5 minut. Kontynuuj dodawanie 5 minut przez kolejne tygodnie. Nawet nie zauważysz, kiedy godzina treningu stanie się łatwa jak bułka.
Chcesz ograniczyć spożycie kawy? W pierwszym tygodniu pij o 1/5 mniej każdego dnia i zmniejszaj ilość, gdy poczujesz się gotowy.
Chcesz (wreszcie) nauczyć się obcego języka? Poświęć 5 minut dziennie na słuchanie nagrań w tym języku i ucz się 5 nowych słów każdego dnia. Pod koniec tygodnia powtórz wszystkie słowa.

Wdróż Lean w swojej firmie już dzisiaj za pomocą WinWinBalance!

Przekaż nam swój feedback!

Udostępnij

Mamy więcej, zobacz inne wpisy

informacja-zwrotna
Feedback

Informacja zwrotna: Klucz do efektywności i rozwoju.

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu informacja zwrotna (czyli feedback) stała się jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania i rozwoju. Właściwie podawana informacja zwrotna może znacząco wpłynąć na produktywność, zaangażowanie i satysfakcję pracowników.

Bądź WinWin

Przetestuj wersję demo za free