Jak skutecznie wdrożyć feedback w firmie produkcyjnej?

Feedback produkcja

Feedback w firmie produkcyjnej: Wprowadzenie

Zbieranie Feedbacku jest niezwykle ważnym elementem w każdej firmie, a zwłaszcza w firmie produkcyjnej. Jest to proces, w którym przełożeni dzielą się swoimi obserwacjami, uwagami i sugestiami dotyczącymi pracy pracowników. Feedback może również płynąć z drugiej strony- od pracownika do przełożonego za pomocą systemu sugestii/inicjatyw pracowniczych. Wprowadzenie systemu gromadzenia feedbacku w firmie produkcyjnej może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa efektywności, zwiększenie zaangażowania pracowników i rozwój kultury organizacyjnej. W tym artykule omówimy znaczenie feedbacku w firmie produkcyjnej, sposoby jego skutecznego zbierania, narzędzia wykorzystywane w tym celu oraz korzyści płynące z wdrożenia feedbacku.

Dlaczego feedback jest ważny w firmie produkcyjnej?

Feedback od pracowników jest niezwykle ważny w firmie produkcyjnej z kilku powodów. Po pierwsze, pracownicy są bezpośrednio zaangażowani w proces produkcji i mają unikalną perspektywę na to, co działa dobrze i co można poprawić. Ich uwagi i sugestie mogą przyczynić się do wprowadzenia zmian, które zwiększą efektywność i jakość produkcji.

Po drugie, regularne zbieranie feedbacku od pracowników może zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie przynależności do firmy. Kiedy pracownicy widzą, że ich opinie są słuchane i brane pod uwagę, czują się bardziej docenieni i motywowani do dalszej pracy.

Jak skutecznie zbierać feedback od pracowników?

Skuteczne zbieranie feedbacku w firmie produkcyjnej wymaga odpowiedniego podejścia i narzędzi. Przede wszystkim, ważne jest, aby stworzyć atmosferę, w której pracownicy będą swobodnie dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz pomysłami. Przełożeni również muszą czuć się swobodnie z dzieleniem Feedbackiem oraz rozumieć siłę jaką niesie ze sobą docenianie pracowników. Ważne jest również, aby regularnie zbierać feedback, nie tylko w określonych momentach, ale na bieżąco, aby móc szybko reagować na ewentualne problemy i sugestie, czyli Continous Feedback.

Istnieje wiele sposobów na skuteczne zbieranie feedbacku od pracowników. Można zorganizować regularne spotkania indywidualne, w których pracownicy i przełożeni będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i obaw. Można również zastosować anonimowe ankiety lub formularze online, które pozwolą pracownikom wyrazić swoje opinie w sposób dyskretny.

Warto jednak pamiętać, że pamięć ludzka jest zawodna. Łatwiej przypomnimy sobie negatywne sytuacje niż pozytywne, za które pracownik powinien zostać doceniony. Jest to jeden z powodów, dla których powstał system WinWinBalance, który każdego dnia umożliwia docenianie pracownków, zgłąszanie naruszeń BHP, sugestii pracowniczych, ułatwia komunikację oraz automatyzuje oceny okresowe w firmach takich jak Wawel, NGK Ceramics, Strauss Group, Rosti.

Feedback firma produkcyjna aplikacja

Jakie wyzwania mogą pojawić się przy wykorzystywaniu feedbacku w firmie produkcyjnej?

Przy wykorzystywaniu feedbacku w firmie produkcyjnej bardzo ważnym problemem jest „brak zasadności feedbacku”. Jeśli feedback nie jest nigdzie spisywany, jeśli nie jest dostarczany do wiadomości pracownika, nie przynosi on wymiernych korzyści. Feedback musi być archiwizowany. Dostępny dla działu kadr oraz być ważnym składnikiem ocen okresowych i systemu premiowego w firmie produkcyjnej.

Innym wyzwaniem jest brak regularności w zbieraniu feedbacku. Jeśli feedback jest zbierany tylko raz na jakiś czas, może być trudno zareagować na ewentualne problemy i sugestie pracownicze. Dlatego należy wykorzystywać continous feedback. który bazuję na regularnym dawaniu feedbacku od przełożonych do pracowników. 

Nauczeni doświadczeniem w dużych firmach produkcyjnych, stworzyliśmy system WinWinBalance. Którego wdrożenie rozwiązuję problemy powszechnie występujące w firmach produkcyjnych z zakresu komunikacji, zaangażowania, efektywności i bezpieczeństwa pracy. 

Feedback firma produkcyjna system
Działanie systemu WinWinBalance

Jakie narzędzia wykorzystać do zbierania feedbacku?

Do zbierania feedbacku od pracowników można wykorzystać różne narzędzia Są nimi np. anonimowe ankiety, spotkania 1 on 1 z pracownikami, okresowe rozmowy rozwojowe, oceny pracownicze.

Narzędziem do zbierania feedbacku, zyskującym obecnie popularność, jest system WinWinBalance. Dzięki WinWinBalance zbieranie feedbacku odbywa się szybko- za pośrednictwem aplikacji lub strony www oraz regularnie np. po zakończeniu każdej zmiany lub raz w tygodniu.

Dzięki temu przełożony musi zastanowić się przez chwilę nad pracą swojego pracownika i zastanowić się co pracownik zrobił dobrze, co należy docenić, a jakie obszary wymagają poprawy. Dzięki wdrożeniu WinWinBalance pracownik wie jakie zachownia są od niego pożądane, wie że jego dobrze wykonana praca zostanie zauważona i wie również nad czym ma pracować.

Taka kultura organizacyjna przekłada się na wzrost zaangażowania i efektywności pracy pracowników.

Jak wdrożenie Continous Feedback wpływa na organizację?

Wdrożenie Continous Feedback, czyli systemu ciągłego zbierania feedbacku od pracowników, ma pozytywny wpływ na organizację, pracowników i kulturę organizacyjną.

  • Przede wszystkim, regularne zbieranie feedbacku pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne problemy i sugestie. Dzięki temu firma może szybko wprowadzać zmiany i doskonalić swoje procesy.
  • Pracownicy znają swoje mocne strony i obszary do poprawy. To pozwala im się rozwijać, a docenianie mocnych stron jest naturalnym motywatorem.
  • Nasze badania wykazuję, że docenienie jednego z członków zespołu przekłada się na wzrost zaangażowania wszystkich członków zespołu.
  • Dzięki Continous Feedback pracownik wie, że jego dobrze wykonana praca zostanie zauważona.
  • Continous Feedback buduję również długookresową historię pracy pracownika, na podstawie której pracownik może dostać podwyżkę/awans/premię.
  • Continous Feedback umożliwia również zarządowi organizacji wgląd w całą strukturę organizacyjną i ułatwia przepływ informacji za pomocą możliwości dodawania ogłoszeń i komunikatów.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się do newslettera!

Jakich błędów unikać przy zbieraniu i wykorzystywaniu feedbacku?

Przy zbieraniu i wykorzystywaniu feedbacku w firmie produkcyjnej należy unikać kilku błędów. Po pierwsze, ważne jest, aby stworzyć atmosferę otwartości i zaufania, w której pracownicy będą czuli się swobodnie dzielić swoje opinie. Jeśli pracownicy nie czują się bezpiecznie, nie będą chcieli dzielić się swoimi obserwacjami i sugestiami.

Po drugie, ważne jest, aby regularnie zbierać feedback, nie tylko w określonych momentach, ale na bieżąco. Jeśli feedback jest zbierany tylko raz na jakiś czas, może być trudno zareagować na ewentualne problemy i sugestie.

Po trzecie Feedback musi bazować na faktach, a nie opiniach. Czyli, np. „Michał pomógł we wdrożeniu nowego pracownika”, „Michał zgłosił inicjatywę, dzięki której zrealizujemy normę produkcyjną w krótszym czasie”, „Michał nie założył rękawic anty-przecięciowych”

Błędny feedback:

„Michał słabo pracuje”, „Michał jest nieuważny”, „Michał jest niemiły dla swoich współpracowników”

Prawidłowy feedback:

„Michał nie wyrobił normy produkcyjnej”, „Michał uszkodził wyprodukowany produkt podczas jazdy wózkiem widłowym”, „Michał nakryczał na swojego współpracownika- Piotrka, używając przekleństw i gróźb”

Po czwarte, pamięć ludzka jest zawodna i krótka. Dlatego feedback powinien być zbierany w systemie. Na tej podstawie będziemy mogli wyłonić kluczowych pracowników naszej organizacji oraz sprawiedliwe wykorzystać systemy motywacyjne/premiowe, zwiększając przy tym znacznie zaangażowanie pracowników.

Po piąte, Feedback powinien być zbierany w taki sposób, aby pracownik i jego przełożeni mieli w niego bieżący wgląd. Dzięki temu pracownik wie, co robi dobrze, a jakie obszary wymagają poprawy, a dodatkowo pracownicy wysokiego szczebla mają wgląd w problemy, wyzywania i sytuację występujące na poszczególnych poziomach organizacji. 

Feedback produkcja

Jak zbierać inicjatywy pracownicze w firmie produkcyjnej?

Zbieranie inicjatyw pracowniczych w firmie produkcyjnej może być niezwykle cenne dla rozwoju organizacji. Pracownicy mają unikalną perspektywę na to, co można poprawić i jakie zmiany wprowadzić, dlatego ich inicjatywy mogą przyczynić się do wprowadzenia innowacji i doskonalenia procesów prodkcyjnych.

Jednym ze sposobów na zbieranie inicjatyw pracowniczych jest wdrożenie WinWinBalance. Aplikacja oprócz zbierania Feedbacku, umożliwia również zgłaszanie inicjatyw pracowniczych, a do tego pracownik ma stały wgląd w proces ich realizacji. 

Dodatkowo inicjatywy te zapisywane są w systemie, dzięki czemu pracowniczy chętniej je zgłaszają, bo wiedzą, że dzięki temu mogą zostać zauważeni i awansować na wyższe stanowiska.

Podczas wdrażania naszego systemu w firmach produkcyjnych, zauważyliśmy, że nasz system „wyzwala” inicjatywy. 

 Pracownicy znacznie chętniej oraz częściej zgłaszają inicjatywy, a na dodatek mogą wypełnić kalkulator ROI wdrożonej inicjatywy, dzięki któremu są w stanie wykazać zasadność wdrożonej inicjatywy oraz jej wagę. Jak łatwo można się domyślić, pracownicy chcą zgłaszać coraz lepsze inicjatywy, przynoszące jeszcze większe korzyści, bo wiedzą, że te zmiany mają również wpływ na ich karierę w organizacji oraz możliwość otrzymania podwyżki/awansu/premii.

Feedback w firmie produkcyjnej

Jak wdrożenie WinWinBalance wpływa na zwiększenie efektywności i zaangażowania pracowników?

Wdrożenie WinWinBalance, przede wszystkim daje pracownikom solidny powód do pracy efektywnej oraz ponad standard. Dzięki modułowi Continous Feedback pracownicy stale otrzymują feedback od przełożonych na temat wykonywanej przez nich pracy. Mają do niego łatwy wgląd za pośrednictwem aplikacji WinWinBalance na telefonie lub komputerze.

Moduł zgłaszania sugestii pracowniczych, czyli swojego rodzaju feedbacku od pracowników dla przełożonych, daję pracownikom możliwość do dokonania zmian, które przeszkadzają im w codziennej pracy oraz umożliwia wykorzystanie ich wiedzy w celu optymalizacji procesów. Pracownicy wiedzą, że każda sugestia jest odnotowywana w systemie i wiedzą, że dzięki zgłaszaniu inicjatyw mogą liczyć na awans czy premie.

Moduł Wirtualnej Tablicy ogłoszeń usprawnia komunikację. Wszycy pracowniczy mają wgląd do najnowszych komunikatów i informacji. Również pracownicy bez adresów mailowych firmy, pracujący np. z agencji pracy. Moduł ten rozwiązuje bardzo poważny i powszechny problem dezinformacji, która jest podstawowym zabijaczem zaangażowania i efektywności pracy.

Feedback w firmie produkcyjnej: Podsumowanie

Feedback jest niezwykle ważnym elementem w firmie produkcyjnej. Regularne zbieranie feedbacku od pracowników zwiększa efektywność i zaangażowanie pracowników. Istnieje wiele sposobów na skuteczne zbieranie feedbacku, takich jak organizowanie spotkań indywidualnych, anonimowe ankiety czy systemy kontroli jakości. Jednak w firmach produkcyjnych powinniśmy postawić na system WinWinBalance.

Feedback w firmie produkvyjnej

Przekaż nam swój feedback!

Udostępnij

Mamy więcej, zobacz inne wpisy

Docenianie pracowników
Bez kategorii

Docenianie w pracy: Klucz do sukcesu organizacji

Docenianie pracowników nie jest już tylko miłym dodatkiem do pakietu korzyści, ale kluczowym elementem kultury organizacyjnej wpływającym na zadowolenie, zaangażowanie i lojalność pracowników.

Bądź WinWin

Przetestuj wersję demo za free