WinWin dla zarządu

To system utrzymywania zaangażowania pracowników, na wszystkich szczeblach organizacji, umożliwiający śledzenie trendów i przewidywanie przyszłych zdarzeń, warunkujących osiąganie celów.

Rejestracja aktywności

Przełożony na smartfonie rejestruje dany moment, podsumowuje dzień, tydzień pracy pracowników, zdarzenia pożądane i niepożądane, inicjatywy.

Aktualizacja informacji

Informacja w czasie rzeczywistym pojawia się w panelu www – „elektronicznym notesie” managera, umożliwiającym konstruktywną informację zwrotną. 

Generowanie raportów

Przełożony na smartfonie rejestruje dany moment, podsumowuje dzień, tydzień pracy pracowników, zdarzenia pożądane i niepożądane, inicjatywy.

"Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się od pojedynczego kroku we właściwym kierunku."

~ Rafał Ohme

"Zarządzanie polega na tym, żeby zrobić właściwe rzeczy, a nie na robieniu rzeczy właściwie."

~ Michał Eryk Południok