Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Komentuj zachowanie, które chciałbyś, aby uległo zmianie, a nie osobę – nie ujmujmy przyczyn zachowania drugiej osoby w kategoriach jej stałych cech osobowości. 
 • Korygująca, konstruktywna informacja zwrotna powinna być wyrażona w sposób spokojny, bez zbędnego niewerbalnego niezadowolenia (ton głosu, mimika, mowa ciała).
 • Zanim udzielisz reprymendy (informacja zwrotna korygująca), doceń pracownika, aby nie poczuł się dotknięty.
 • Unikaj dawania rad i oceniania rozmówcy.
 • Stosuj komunikat „JA” nie „TY”.
 • Opisz konkretnie sytuację i problem, unikaj słów „nigdy” i „zawsze”.
 • Skoncentruj się na tym, co osoba może zmienić.
 • Opracuj wspólnie z rozmówcą rozwiązania problemu i przyszłe działania.
 • Pozytywne informacje przekazuj w większym gronie, a negatywne – zawsze
  w „cztery oczy”.
 • Powstrzymaj się od porównywania zachowania osoby z innymi, które radzą sobie lepiej.
 • Krytyka powinna dotyczyć konkretnego zachowania w miarę nieodległego
  w czasie.
 • Unikaj opisywania uczuć rzekomych: rozczarowany, zawiedziony, pominięty, zmanipulowany, oszukany.
 • Unikaj słowa DLACZEGO
 • Nie konstruuj długich komunikatów (monologów)
 • Przekazuj feedback na neutralnym gruncie (vs. Wzywanie do gabinetu „na dywanik”
 • Młodsi wiekiem (i stażem) pracownicy potrzebują częstszych komunikatów zwrotnych, u osób starszych doświadczeniem, zbyt częsty feedback może powodować frustrację.
 • Unikaj epitetów.
 • Zachowaj ten sam poziom (obie osoby siedzą lub obie osoby stoją)
 • Przy każdej okazji chwal pracownika za dobrze wykonana pracę.
 • Upewnij się, że po udzieleniu informacji zwrotnej, pracownik jest zmotywowany, zaangażowany
  i gotowy do pracy.
 • Bądź obecny i empatyczny, zwracaj uwagę na uczucia pracownika w trakcie
  i po udzieleniu feedback’u

Przekaż nam swój feedback!

Udostępnij

Mamy więcej, zobacz inne wpisy

Artykuły

WWB Evidence Based HRM

W codziennych realiach firm produkcyjnych (i nie tylko) rola ciągłego udoskonalania procesu jest jeszcze bardziej istotna niż kiedykolwiek. Pojęcia takie jak Lean Management, Kaizen, Six Sigma czy zwinne zarządzanie

Artykuły

Odwołanie się do faktów podstawą do informacji zwrotnej

Informacja zwrotna w kierowaniu – Odwołanie się do faktów podstawą do informacji zwrotnej. Regularna, rzetelna i sprawiedliwa informacja zwrotna jest wstępem do przyznawania premii i wytyczania ścieżek kariery. W każdym przedsiębiorstwie, firmie i organizacji

Bądź WinWin

Przetestuj wersję demo za free